Wednesday, October 21, 2009

CABARAN KEBAJIKAN SOSIAL PADA MASA KINI DAN HADAPAN

Cabaran kebajikan sosial pada masa kini dan hadapan

Kebajikan sosial sering dikaitkan dengan sosial. Di Malaysia, kebajikan sosial telah lama wujud dan perkhidmatan yang sering diberikan adalah dari segi menjaga kebajikan rakyat dengan menyediakan pelbagai kemudahan dari pelbagai aspek kehidupan seperti kesihatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM ) merupakan sebuah agensi yang sering dikatkan dengan kebajikan sosial. Agensi ini berperanan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan dan kurang berkemampuan dalam memenuhi keperluan asas bagi menjalani kehidupan seperti yang telah dinyatakan.

Pada masa kini, golongan yang memerlukan diberi bantuan tetapi ada segelintir dari mereka masih lagi tidak mendapat bantuan yang sepatutnya. Hal ini mungkin juga disebabkan ada sesetengah pihak yang tidak menjalankan tanggungjawab akan amanah yang telah diberikan. Di sini pekerja sosial berperanan dalam membantu bantuan yang diberikan disalur kepada mereka yang sepatutnya menerima. Kefungsian hidup golongan yang memerlukan ini harus diberikan perhatian yang sewajarnya. Cabaran yang diterima adalah dari segi bantuan yang diberikan disalur kepada mereka yang berhak. Bantuan itu haruslah digunakan sepenuhnya dalam memabntu golongan ini mendapat kehidupan yang lebih terjamin.

Pada masa akan datang, mereka yang dilantik sebagai pekerja sosial perlulah memiliki kelulusan dari bidang sains sosial yang mengkhusus kepada kerja sosial. Tanpa pengetahuan yang tinggi mengenai bidang ini, perkhidmatan yang diberikan tidak akan tercapai matlamatnya. Selain itu, kebajikan sosial di negara kita dapat ditingkatkan sekiranya semua pihak memainkan peranan mereka sebaiknya dalam membantu golongan yang memerlukan.

Tuesday, October 20, 2009

MASALAH-MASALAH EMOSI DAN KAUNSELING

PENGENALAN

Keadaan masyarakat pada masa kini memerlukan mereka untuk sentiasa bersedia dalam menghadapi apa jua masalah yang mendatang. Tanpa langkah yang betul dalam menangani permasalahan yang dihadapi boleh membawa kepada masalah emosi. Masalah emosi sering dikaitkan dengan masalah mental, kemurungan (depresif) dan juga kecelaruan emosi. Masalah ini juga dikenali sebagai tekanan perasaan.

Kebiasaannya, kaum wanita merupakan kaum yang sering mengalami masalah emosi berbanding lelaki. Namun ini tidak bermakna yang lelaki tidak mengalami masalah emosi. Ia sering dikaitkan dengan wanita kerana wanita lebih suka meluahkan berbanding menyimpannya sendirian. Ia berlainan dengan kaum lelaki. Kaum lelaki sering memendamkan masalah emosi yang dialami berbanding meluahkannya kerana di khuatiri akan dikatakan seorang yang lemah.DEFINISI

Masalah emosi merupakan gangguan perasaan yang berlaku kepada individu sehingga mengganggu aktiviti kehidupan seharian.

Definisi Kaunseling menurut Zainal Abidin Ahmad (2002), beliau menjelaskan kaunseling sebagai satu perbincangan antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil yang mengalami kekeliruan dan memerlukan bantuan, bersama-sama memikirkan dan meneliti beberapa alternatif untuk mengatasi sesuatu kecelaruan dan seterusnya melaksanakan alternatif yang dipilih.PUNCA MASALAH EMOSI

Terdapat pelbagai faktor yang menjadi punca kepada masalah emosi yang dihadapi. Antara punca masalah emosi ini ialah mengalami ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak, stress yang keterlaluan, sukar menerima kehilangan orang tersayang, kurang mendapat perhatian dan kasih sayang serta menghadapi tekanan daripada kos sara hidup yang semakin tinggi.GEJALA MASALAH EMOSI

Seseorang itu boleh dikatakan menghadapi masalah emosi apabila menghadapi gejala-gejala yang akan di sebutkan. Gejala pertama ialah perubahan perasaan. Perubahan perasaan ini dimulai dengan rasa kesedihan yang berpanjangan serta suka menyalahkan diri sendiri atau orang lain.

Gejala seterusnya ialah gangguan terhadap fungsi kognitif. Ini kerana pesakit akan mudah berasa putus asa, mempunyai rasa bersalah yang keterlaluan, pernah terfikir untuk membunuh diri dan juga hilang keseronokan, tumpuan dan minat terhadap sesuatu perkara.

Gejala ini juga boleh dikesan melalui tanda-tanda biologi. Antara tanda-tanda tersebut ialah hilang selera makan dan berat badan. Pesakit juga mengalami gangguan tidur, mula hilang keinginan seksual, gangguan kitaran haid, cepat lesu, selalu sakit kepala dan sakit-sakit badan, masalah pencernaan, termasuklah sembelit dan cirit-birit dan juga insomnia.


RAWATAN

Terdapat pelbagai jenis rawatan yang telah diperkenalkan bagi merawat masalah emosi yang dialami. Antara jenis rawatan yang diberikan ialah Terapi Psikologikal. Terapi ini meliputi psikoterapi dan kaunseling untuk membuatkan seseorang itu memahami dirinya dan menemui kemahiran dalam menyelesaikan masalah bagi mengatasi tekanan yang dihadapinya.

Rawatan seterusnya ialah Terapi berkumpulan. Rawatan ini melibatkan perjumpaan dalam satu kumpulan yang mempunyai masalah yang sama. Mereka akan saling berkongsi masalah dan cara mereka menanganinya berdasarkan pengalaman yang telah dialami.

Selain itu juga, Terapi Kognitif juga merupakan salah satu rawatan yang diberikan kepada individu yang mengalami masalah emosi. Terapi ini membantu mengubah cara pemikiran dan menerima peristiwa yang berlaku di sekelilingnya dan membantu mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap maksud kejadian itu kepadanya dan meminimumkan kesan di sebalik kejadian itu.

Terapi Pharmacotherapy juga digunakan sebagai salah satu rawatan. Rawatan ini menggunakan ubat-ubatan yang boleh membantu mengubah perasaan dan membuatkan seseorang itu lebih bersedia menerima lain-lain rawatan.INSTITUSI / AGENSI YANG TERLIBAT

Jabatan Psikiatri di hospital-hospital besar seluruh negara.

- Mempunyai unit pemulihan carakerja dengan kakitangan terlatih bagi membantu pesakit pulih sepenuhnya.

Pusat-pusat Kesihatan

- Dilengkapi dengan unit pemulihan psikososial di dalam komuniti bagi membantu pesakit pulih dari penyakit dan kembalikan keyakinan diri untuk bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat.

Jabatan Kebajikan Masyarakat

- Memberi perkhidmatan kaunseling

Persatuan Kesihatan Mental Malaysia – Petaling Jaya

Kumpulan-kumpulan Sokongan Keluarga di setiap negeri.

Befrienders MalaysiaPERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN
Biasanya akan menggunakan kaunseling secara individu. Tujuannya adalah untuk membantu pesakit memahami akan hal penyakit untuk membolehkan pesakit lebih bersedia menangani pesakit yang dialami. Selain itu juga, ia adalah untuk membantu individu agar dapat meningkatkan keyakinan serta jati diri masing-masing.

JENIS-JENIS KAUNSELING

Terdapat dua jenis kaunseling yang diberikan iaitu Kaunseling Individu dan Kaunseling berkumpulan. Di dalam kaunseling individu, kaunseling yang dijalankan adalah bertujuan mewujudkan interaksi dan komunikasi di mana klien akan berpeluang membina kesedaran dan pemahaman melalui penerokaan kendiri serta penjelasan ke atas beberapa matlamat dan alternatif penyelesaian

Di dalam Kaunseling berkumpulan pula, ia melibatkan satu kumpulan orang-orang yang mempunyai masalah yang sama contohnya pesakit depresif menjalani sesi kaunseling bersama-sama membincangkan pengalaman, masalah dan cara mereka menanganinya. Dengan cara ini mereka dapat belajar sesama sendiri dan saling memberi sokongan dan galakan. Peranan Kaunselor di dalam kaunseling kumpulan hanyalah sebagai pemimpin.PENDEKATAN KAUNSELING

Terdapat empat pendekatan yang biasa digunakan dalam proses kaunseling. Pendekatan tersebut ialah (i) PERKEMBANGAN : Memberikan maklumat mengenai sumber dan kekuatan seseorang supaya ia mempunyai azam dan usaha kepada aktiviti sihat serta peningkatan sifat positif. (ii) INTERVENSI : Mengubah dan membuka pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang bermasalah supaya menerokai, memulih dan mempertingkatkan keyakinan diri. (iii) PENCEGAHAN : Mengadakan program-program pencegahan ke atas perlakuan dan sifat yang negatif dari segi emosi dan pemikirannya. (iv) PEMULIHAN : Penekanan adalah kepada isu-isu permasalahan peribadi, mentaliti, kerjaya dan penyesuaian diri agar seseorang dapat berfungsi sepenuhnya.KESIMPULAN

Langkah pencegahan masalah emosi boleh diambil dengan kawalan emosi dari diri individu di samping menerima khidmat kaunseling untuk mengembalikan keyakinan diri individu.

Saturday, September 12, 2009

Mengapa Manusia Bermasalah?

Faktor Persekitaran

Dalam menjalani kehidupan harian, setiap individu tidak terlepas daripada mengalami masalah sama ada berpunca daripada diri sendiri mahupun persekitaran. Dalam hal ini, tedapat lima faktor yang menjawab persoalan Mengapa Manusia Bermasalah?. Faktor-faktor tersebut adalah daripada genetik, sosialisasi, persekitaran, struktur peluang dan perbezaan budaya. Dalam persoalan ini, kami hanya akan membincangkan tentang faktor persekitaran. Faktor persekitaran merupakan antara faktor banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Faktor persekitaran ini juga boleh dibahagikan kepada dua iaitu dari segi mikro dan makro. Perskitaran mikro melibatkan persekitaran institusi keluarga, tempat kerja dan sekolah. Manakala dari sudut makro pula merujuk kepada keadaan yang lebih meluas iaitu melibatkan hubungan persekitaran dengan teknologi, globalisasi dan media.

Dari segi mikro, institusi keluarga merupakan faktor persekitaran yang paling hampir dengan individu. Di mana, kefungsian institusi keluarga akan mempengaruhi seseorang itu untuk bertingkahlaku dengan persekitaran luar. Sebagai contoh, dengan penularan masalah sosial yang sangat membimbangkan di kalangan remaja berpunca daripada ketidakfungsian keluarga itu sendiri untuk memainkan peranan dan tanggungjawab. Secara tidak langsung, persekitaran sekolah turut mempengaruhi seseorang individu itu untuk membuat keputusan dengan lebih efisyen yang berpandukan kepada pengetahuan seterusnya dapat membezakan antara yang baik dan buruk.

Dari segi makro pula, ia dilihat sebagai satu faktor yang sangat dominan dalam suatu masalah. Hal ini adalah kerana masalah ini akan melibatkan kerumitan kepada individu, masyarakat mahupun negara. Secara globalisasi, kemelesetan ekonomi telah memberi impak yang sangat besar kepada dunia amnya dan sekaligus memberi kesan negatif dalam khidupan manusia. Sebagai contoh, sektor perkilangan akan mengalami kerugian dan secara tidak langsung peluang pekerjaan menjadi sempit serta menyebabkan ada di antara mereka hilang sumber pendapatan. Faktor teknologi dan media mempunyai perkaitan yang sangat signifikan untuk seseorang itu beradaptasi dengan persekitaran sosial, politik dan ekonomi. Hal ini adalah kerana, kemajuan teknologi pada masa kini telah menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan sumber yang ada. Sebagai contoh, dengan adanya laman sesawang seperti ruang sembang iaitu facebook, frienster, tagged, myspace dan yahoo massenger telah menyebabkan seseorang itu leka dan mudah terjebak dengan aktiviti porno. Fenomena ini semakin membimbangkan apabila ianya melibatkan golongan remaja bawah umur yang akan memberi ketagihan kepada mereka untuk melayari internet.

Secara konklusinya, pengawalan dan pengawasan daripada pihak tertentu seperti ibubapa, pihak sekolah dan kerajaan amat penting dalam membantu seseorang itu mengawal personaliti dinamik mereka yang terdiri daripada tingkahlaku, persepsi dan kognitif. Sebagaimana kata-kata daripada Imam Al-Ghazali, `Allah tidak akan mengubah nasib hambanya melainkan mereka berusaha untuk mengubahnya’. Kata-kata ini seharusnya menjadi panduan hidup seseorang yang berhadapan dengan pelbagai masalah agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik tanpa berserah kepada takdir semata-mata.

Thursday, September 3, 2009

Kes Juvana di Malaysia

Statistik Kes Juvana mengikut negeri dari tahun 2000 hingga 2005

Negeri

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Johor

585

568

381

558

751

1019

Kedah

315

358

342

443

334

930

Kelantan

307

366

347

432

325

280

Melaka

82

97

70

77

117

153

Negeri Sembilan

479

319

263

153

246

225

Pahang

266

383

342

290

182

232

Perak

583

529

519

326

713

644

Perlis

40

78

124

106

100

134

Pulau Pinang

512

471

351

317

317

291

Selangor

878

831

903

835

816

807

Terengganu

372

251

406

525

525

736

WP Kuala Lumpur

296

528

777

581

874

904

WP Labuan

9

16

0

10

0

0

Sabah

130

121

191

155

394

500

Sarawak

430

266

303

190

362

346

Jumlah

5284

5182

5319

4998

6056

7201


Rumusan

Pelbagai masalah sosial yang berlaku kini seiring dengan pembangunan pesat Negara, malah ianya semakin membimbangkan terutamanya apabila melibatkan golongan remaja. Peningkatan kes juvana di kalangan remaja bukanlah suatu isu yang boleh dipandang remeh memandangkan jumlah pesalah laku juvana semakin meningkat saban tahun sehingga memerlukan perhatian daripada semua pihak terutamanya ibu bapa pelajar yang terlibat dan juga masyarakat sekeliling. Pelbagai kegiatan salah laku jenayah yang dilakukan iaitu mencuri, terlibat dalam kes rogol, pelacuran, membunuh dan sebagainya. Kes kecurian motosikal dikatakan jenayah yang paling ‘popular’ dilakukan oleh golongan remaja. Daripada statistik di atas, kita boleh lihat perbezaan jumlah kes pada setiap tahun yang melibatkan semua negeri. Bermula dari tahun 2000 hingga 2001 terdapat penurunan tetapi meningkat sebanyak 137 kes dan menurun semula pada tahun 2003. Jumlah kes pada tahun 2004 pula terdapat peningkatan yang agak drastik daripada 4998 kes pada tahun 2003 telah meningkat kepada 6056. Kes seterusnya meningkat kepada 7201 kes pada tahun 2005. Masalah sosial di kalangan remaja yang semakin bertambah hari demi hari amat membimbangkan pelbagai pihak terutamanya pihak berkuasa. Ini kerana pelbagai langkah telah diambil untuk mengurangkan jumlah pesalah juvana pada setiap tahun. Antaranya dengan menguatkuasakan undang-undang serta kempen-kempen pencegahan daripada terlibat dalam kesalahan salah laku jenayah seperti dengan mengadakan ceramah di sekolah-sekolah daripada pihak-pihak berkuasa seperti polis. Tetapi, tindakan ini masih belum mencukupi sekiranya tidak ada kerjasama daripada ibu bapa seterusnya masyarakat sekeliling agar masalah ini dapat diatasi.


Sunday, August 9, 2009

isu OKU (orang kurang upaya)

saudara ini telah kehilangan kaki akibat kemalangan, akibat itu beliau tidak lagi bekerja dan ditempatkan di pusat jagaan.

kaki ini kepunyaan seorang warga tua. beliau tidak lagi mampu bekerja dan hanya terlantar kerana kerusi roda yang diberikan tidak sesuai untuknya.

mereka ini aktif beriadah dan bersosial walaupun kekurangan. semangat yang ditunjukkan oleh mereka harus dicontohi oleh mereka yang masih lagi sihat.isu warga emas

warga emas ini harus di beri perhatian yang lebih oleh pihak berkenaan terutamanya pekerja sosial untuk membantu dari segi kebajikannya.

apa yang diperlukan oleh warga emas ini adalah perhatian dari seorang anak yang akan menceriakan kehidupan mereka.

masih ada ruangkah untuk warga emas ini berjumpa dengan anak-anak yang telah lama meninggalkannya.

isu kemiskinan

suasana di sebuah kawasan kampung yang daif.
warga emas ini masih lagi tersenyum walaupun keadaan mereka serba kekurangan.

kehidupan kanak-kanak ini perlu dititik beratkan agar masa depan mereka lebih terjamin.